Werkwijze

Eerste kennismaking

Nadat uw vraag bij eMBee is binnen gekomen, maken wij een afspraak voor een uitgebreid kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden uw behoeften, wensen vragen en/of knelpunten in kaart gebracht en bekijken wij samen op welk gebied eMBee u kan adviseren of ondersteunen.

Plan van aanpak

Na het kennismakingsgesprek zal eMBee een vrijblijvend voorstel formuleren in een inzichtelijk plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt in overleg met u vastgesteld. De uitvoering moet leiden tot het behalen van de geformuleerde doelstellingen en eindresultaten. Mocht het wenselijk zijn, kan ik gebruik maken van een breed netwerk aan specialisten, indien uw vraag of behoefte zeer specifiek is. Dit kan binnen uw eigen relatiekring zijn, maar ook binnen het netwerk van eMBee.

Uitvoering

Nadat het plan van aanpak is besproken en definitieve afspraken zijn gemaakt, worden de overeengekomen werkzaamheden door eMBee verricht. Vooraf is duidelijk binnen welk tijdsbestek de activiteiten worden uitgevoerd, zodat u altijd weet waar u aan toe bent en de door u gewenste doelstellingen behaald kunnen worden.

Evaluatie

Tijdens het uitvoeringstraject zijn er meerdere evaluatiemomenten. Na afronding van het gehele traject vindt een eindevaluatie plaats. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt zoveel mogelijk kennis overgedragen aan de medewerkers binnen de organisatie zodat oplossingen een duurzaam karakter krijgen.