Algemene voorwaarden

Op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen eMBee en een opdrachtgever zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wilt u ze inzien: Algemene Voorwaarden eMBee 09-2011.