Opdrachtgevers

Een greep uit de opdrachten die eMBee heeft uitgevoerd:
• Opzet afdeling P&O
• Implementatie van een Cafetaria Systeem voor arbeidsvoorwaarden
• Implementatie van een functiewaarderingssysteem (CATS-systeem), gekoppeld met competentiemanagement
• Onderzoek naar en implementatie van een e-HRM-systeem
• Opstellen en invoeren van verschillende protocollen zoals een arbeidsongeschiktheidsprotocol, verlofreglement, veiligheidsprotocol, arbohandboek, opleidingsbeleid en een Beoordelings- en Beloningssystematiek
• Opstellen van een sociaal plan, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en personele plaatsingen bij verschillende fusies en reorganisaties
• Invulling geven aan het werkgeverschap van een samenwerkingsverband in een shared service center
• Betrokken bij de opzet van een landelijke benchmark voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek
• Betrokken bij arbeidsvoorwaardenoverleg, ook op landelijk niveau bij de branchevereniging AEDES
• Gesprekspartner van sociale partners bij fusie en reorganisatie
• Onderzoek naar de kwaliteit van de arbodienstverlening aangevuld met een advies voor een andere vorm van arbodienstverlening
• Uitwerking en analyse RI&E
• Onderzoek naar werkdruk
• Loopbaanbegeleiding i.c.m. strategische personeelsplanning
• Opstellen van een businessplan voor een HR-product
• Uitvoeren diverse werkkostenanalyses
• Inrichting e-HRM systeem

Recente opdrachtgevers
• IntermarisHoeksteen
• Trevin
• Stichting Jachthaven te Hoorn
• Stichting Rentree
• Stichting Wherestad
• Radar